Θέσεις Εργασίας & Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά θέσεων εργασίας επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το χαρακτήρα και τη σταθερότητα της απασχόλησης, αναδεικνύοντας την ανεργία των νέων ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας.


Ειδικότερα για τους νέους αποφοίτους σχολών (ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, ΙΕΚ..) αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, η αναζήτηση θέσεων εργασίας απαιτεί αρκετό χρόνο και επίπονη πολλές φορές προσπάθεια.

θεσεις εργασιαςΣτο πλαίσιο αυτό, η χάραξη προσωπικών στρατηγικών διαχείρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και συνακόλουθα η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών εύρεσης θέσεων εργασίας, σε συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, αλλά και τους στόχους που ο καθένας έχει θέσει για την επαγγελματική του εξέλιξη, συνιστούν την ανάπτυξη πλέον απαραίτητων δεξιοτήτων για τους φοιτητές και τους απόφοιτους διάφορων σχολών ή/και ειδικοτήτων.

Από την άλλη πλευρά όμως, διαπιστώνεται ότι οι ειδικές τεχνικές και δεξιότητες που απαιτούνται ειδικά για την αναζήτηση εργασίας και οι οποίες αφορούν σε ολόκληρη την επαγγελματική διαδρομή των νέων δεν διδάσκονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συναντάται πολύ συχνά το φαινόμενο ακόμα και πτυχιούχοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κατά τεκμήριο αναπτυγμένες δεξιότητες, να συντάσσουν ελλιπή βιογραφικά σημειώματα ή/και να έχουν υποβαθμισμένη παρουσία κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων επιλογής.

Παράλληλα η ανάγκη για πληροφόρηση και για ενεργοποίηση των νέων στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας επιτυχούς προσωπικής στρατηγικής για την αναζήτηση εργασίας αναδεικνύεται ως καθοριστικής σημασίας από όλους τους νέους θεσμούς και υπηρεσίες που αναπτύσσονται στον τομέα της απασχόλησης. Παρατηρείται χαρακτηριστικά ότι μια σειρά από τέτοιες δομές όπως είναι τα Γραφεία Διασύνδεσης των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, οι υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση που αναπτύσσουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) κ.ο.κ., έχουν συμπεριλάβει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ειδικές ενότητες που αφορούν στις τεχνικές αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας.

Αν είστε δάσκαλος και παρέχεται μαθήματα εκπαίδευσης – εκμάθησης – προπόνησης, μπορείτε να επισκεφθείτε το ειδικό site για μαθήματα και δασκάλους.